Hardware Engineer

Functie

Hardware Engineer

Afdeling

E&I

Omschrijving

Ben jij de Hardware Engineer die variatie in zijn werk belangrijk vindt? Dan is de functie van Hardware Engineer bij Hollandia wellicht iets voor jou!

Als Hardware Engineer ben je  vanaf de start van een project tot aan de oplevering en acceptatie van de (interne) klant verantwoordelijk voor kwaliteitsborging op het gebied van E/I. De Engineer is de spil tussen de Project Engineer (WTB), Project Manager en de uitvoerende organisatie en draagt zorg voor het naleven van onderling overeengekomen werkzaamheden, test methodieken en procedures. De Hardware Engineer  beschikt over theoretische vakkennis en praktische vakdeskundigheid op gebied van werkveld E/I van bruggen en sluizen, met het doel te komen tot een weloverwogen aanpak, interpretatie en analyse van vraagstukken en problemen binnen het werkgebied. De wijze van uitvoering en de te bereiken resultaten hebben effect op de juiste toepassing van regelingen het goed functioneren van de installatie, het welbevinden van personen, van toepassing zijnde normen en dergelijke.

 

Taken

Verwerving

 • Analyseren van aanvragen en aanbestedingen op grond van kansen en risico’s
 • Verantwoordelijk voor de beheersing van alle processen en procedures om tot een kwalitatief goede kostprijs te komen
 • Het in overleg met specialisten bepalen van het juiste plan van aanpak / wijze van uitvoering tbv het kwalitatieve deel van een aanbesteding
 • Opstellen calculatie, begroting en verzorgen van kwalitatieve aanvragen richting partners
 • Evt. verzorgen van volledige en zorgvuldige overdracht van aanbiedingsdossier naar projectleiding/uitvoering

De werkzaamheden betreffen de behandeling van projecten, die een divers en gevarieerd karakter hebben, waarbij afstemming op andere deelgebieden als WTB vereist is.

Voorbereiding / Uitvoering 

 • Opstellen van een projectplan (planning, kwaliteit, veiligheid, FAT/SAT protocollen en FO/TO)
 • Selecteren van onderaannemers/leveranciers indien van toepassing
 • Bewaken/ coördineren interfaces met overige afdelingen van Hollandia Services
 • Bewaken van projectresultaten op de randvoorwaarden budget, veiligheid, kwaliteit, informatie en organisatie, met behoud van een goede relatie met opdrachtgever
 • Daar waarnodig bijsturen van projectprestaties om de beoogde resultaten te behalen
 • Direct aansturen van uitvoerder op locatie
 • Zorg dragen voor een veilige werkomgeving 
 • Het geheel zelfstandig (vaak projectmatig) ontwerpen van alle mogelijke besturingsinstallaties inclusief hoofdstroom en stuurstroom gedeelte, keuze van componenten, PLC systemen en randapparatuur, netwerk en bus systemen, ontwerp van paneelindelingen en dergelijke
 • Het omzetten van het ontwerp in een elektrotechnisch schema in E-plan P8 (2.2), overige in Autocad
 • Het toepassen van de meest gangbare (systeem)ontwikkelingen.
 • Het zelfstandig onderhouden van contact met de opdrachtgever en leveranciers t.a.v. de technische aspecten van het werk.
 • Het maken en opstellen van ontwerpberekeningen (selectiviteits- en kortsluitberekeningen)
 • Het analyseren van (soms complexe) meet- en testgegevens.
 • Het maken en opstellen van risico analyses t.b.v. veiligheid en besturing.
 • Het maken en opstellen van veilighiedsfuntieberekeningen (SIL/PL)
 • Het maken en opstellen van bediening- en onderhoudsvorschriften 

Afronden projecten

 • Coördineren ten aanzien van het samenstellen van de einddocumentatie en TD
 • Opleveren van het werk aan de opdrachtgever
 • Nazorg activiteiten (Services werkzaamheden, aanleveren van documentatie, project evaluatie) indien van toepassing
   

Profiel

 • Kennis van en ruime uitvoeringservaring met stalen infrastructurele objecten als bruggen, sluizen en stuwen
 • Zelfstandig een begroting op te stellen van een te renoveren kunstwerk / ervaring met calculeren
 • HTS E of vergelijkbare technische achtergrond
 • Gedreven teamspeler met hands-on mentaliteit
 • Kennis van contractmanagement (UAV / RAW-systematiek)
 • Ervaring in ontwerpen van E/I installaties
 • Ervaring met Software bijv. PLC/HMI/SCADA
 • Sterke communicatieve en commerciële vaardigheden
 • Resultaatgericht, flexibel en zelfstandig
 • Talen: Nederlands en Engels in woord en geschrift

Hollandia biedt u behalve interessant werk en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, 27 vakantiedagen en 13 ADV dagen, pensioenregeling, collectieve verzekeringenn. Tevens zijn er volop mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen. Ben jij of ken jij iemand die de Hollandia club wil komen versterken? Wij zien dan graag jouw CV + motivatie tegemoet!

Tags

hardware, engineering

Sollicitatie formulier:

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld